Štěnice domácí

informace, články, fotografie a mnoho dalšího

Helpie FAQ

 • Dobrý den, po vyšetření kožním lékařem, se u mě i přítele prokázalo pokousání od štěnic. V bytě jsme ale nenašli žádné známky po jejich výskytu, máme úplně nový nábytek nebo nábytek (postel a gauč) z dřívějšího bydlení, nově bydlíme od 11/2013 (ve starém bytě bez problémů), byt je zrekonstruovaný, čistý. Pod námi jsou ale sousedé jednoduššího charakteru, jsou hluční a nečistotní, po požádání o ztišení bez efektu a z bytu se line divný zápach, když jednou za čas vyjdou, ví o tom celý panelák, jak jsou cítit. Na družstvu nám po upozornění momentálně zařídili deratizaci, ale jen našeho bytu, o těchto sousedech prý moc dobře ví, že jsou s nimi potíže, ale údajně je k nim poslat nemohou bez jejich žádosti. Myslím si, že tímto (pokud k nám tedy ta havěť nalezla od nich)se ale nic nevyřeší, dokud nevystříkají byt i jim. Chci se zeptat, zda má družstvo právo jim to nařídit nebo co můžeme zkrátka udělat pro to, aby se u nich štěnice vyhubily? Moc děkuji za odpověď a radu.

  Dobrý den, z toho, co píšete vidím jako naprosto prioritní nikoli kontrolu spodního bytu, ale zjištění, co vás to doma vlastně kouše… Tvrzení, že paní doktorka určila štěnice je absolutní nesmysl.. to totiž nelze. Takže navrhuji návštěvu odborníka, nikoli běžné ddd firmy, která přijede a slepě provede postřik aniž ví, proč a proti čemu stříká… to je absolutně neprofesionální. Štěnice mohu „stříkat“ až tehdy, kdy najdu nějaký důkaz o jejich přítomnosti. A až zjistíte, že to jsou opravdu štěnice, je na místě pátrat odkud to mohlo přijít. Dle mých zkušeností nejsou byty, jaké popisujete níže zpravidla hostiteli štěnic. Po stopadesátépáté opakuji, že štěnice nemá a nikdy neměla nic společného se špínou. Nepotřebuje ji ani k životu ani k rozmnožování… prostě k ničemu. Dole mohou mít od červů, švábů, molů a nevím čeho, ale nutně tam nemusí mít štěnice. 

  Pokud by je tam však měli, pak je otázka zda jsou či nejsou majiteli bytu. Jedná-li se o nájemníky, je velmi snadné se do bytu dostat ve spolupráci s majitelem. Pokud jsou majiteli a nepodvolí se dobrovolně požadavku ze strany družstva či svj, pak zpravidla není cesta, jak se do bytu dostat. Pouze apelovat na jejich zdravý rozum. Státní úřady to bohužel nezajímá. Pak je na místě úhrada budoucích vzniklých nákladů na dezinsekci domu, ale bude třeba jim přesvědčivě dokázat, že je doma mají a neřeší. A vzhledem k tomu, že takoví lidé jsou zpravidla i neplatiči…  

 • Pracuji jako opravář bílé techniky(pračky ,myčky atd).Většina oprav se provádí v bytech zákazníků.V poslední době se v okolí začaly vyskytovat štěnice.Můžu nějak předejít zavlečení štěnic domů?

  Štěnice si domů nedonesete, pokud v daném bytě nespíte, příp. si na delší dobu nesednete do obýváku na sedačku. Vzhledem k tomu, že se předpokládám pohybujete výhradně v koupelně a v kuchyni a v kuchyni si maximálně pak u stolu vypíšete papíry, nic vám nehrozí. 

 • Jaký postup družstvo zvolí pro případ, že se v bytovém domě objeví štěnice a je prokazatelné, že tento hmyz má hnízdiště v bytě jednoho z nájemců – členů družstva?

  Publikováno: 02.04.2013, Autor: Ivana Burgertová Stavební bytové družstvo Havířov – právní sloupek 

  Dle  ustanovení § 690 Občanského zákoníku jsou nájemci povinni při výkonu svých práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům domu nerušený výkon jejich práv. 

  Nájemník, který zamořuje ze svého bytu ostatní byty a společné prostory štěnicemi a navíc nečiní veškerá opatření k tomu, aby tomuto zabránil, porušuje tímto svým jednáním dobré mravy. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu, lze za porušení dobrých mravů mimo jiné chápat např. „obtěžování ostatních nájemců nad míru přiměřenou poměrům různými imisemi, např. nadměrným hlukem, pachem, hmyzem, nečistotami, neadekvátním chovem zvířat, nebo slovní či dokonce fyzické útoky vůči ostatním nájemcům nebo vůči pronajímateli“. 

  Nečinnost v zabránění zamoření štěnicemi lze klasifikovat jako hrubé porušení dobrých mravů, neboť zamoření domu štěnicemi je vážným problémem, neboť deratizace štěnic musí proběhnout mnohdy opakovaně a z hlediska časového se může tedy jednat o opravdu dlouhodobý problém. 

  Družstvo musí nejprve písemně upozornit nájemce písemnou výstrahou, v níž se nájemci, vytýká jednání, které je hrubým porušením dobrých mravů a již se zároveň upozorňuje na možnost výpovědi z nájmu z tohoto důvodu. 

  Jestliže nájemce i přes výstrahu pokračuje ve svém jednání, které hrubě porušuje dobré mravy, lze následně dát nájemci výpověď z nájmu bytu dle § 711 odst. Obč. zák., kdy takovouto výpověď lze podat bez přivolení soudu a důvodem pro výpověď je „hrubé porušování dobrých mravů v domě i přes písemnou výstrahu“. 

  Veškeré výše uvedené se vztahuje i na osoby spolu žijící s nájemcem, případně podnájemce, neboť nájemce odpovídá za chování těchto osob v domě. 

  V případě, že rozebíraným jednáním byla způsobena škoda na majetku ostatních nájemců, jsou tito oprávněni požadovat po nájemci, který svým jednáním způsobil rozšíření štěnic v domě, náhradu škody za předpokladů, že naplnil svým jednáním ustanovení § 690 Obč. zák. – viz výše uvedené. 

  Milková Alena 

 • Co dělat po návratu z místa, s výskytem štěnice domácí

  V poslední době se množí dotazy typu: 

  Dobrý den, momentálně jsem na dovolené a mám obavy, že jsme několik dni strávili v hotelu, kde štěnice byly. Můžete mi, prosím, napsat postup, co udělat po příjezdu domů, abych případné štěnice v zavazadle nepřenesla domů? Je možně aby se dostaly do oblečeni nebo do batohu? 

  ODPOVĚĎ: 

  Máte-li podezření, že si z dovolené, z chaty, od známých apod. vezete o jednoho živočicha více, než se kterými jste tam jeli, řiďte se těmito radami: 

  • Všechna zavazadla, která přinášíte domů, je třeba pečlivě prohlédnout ihned po příjezdu. Máte-li tu možnost, proveďte to na zahradě. Pokud ne, pak je ideální rozložit si na tem igelit (např. rozříznutý igelitový pytel (světlé barvy, hlavně ne černý :-), aby na něm bylo vidět, zda Vám z batohu něco uteklo. 
  • Pak začněte s vybalováním – prádlo a další věci, které lze bez poškození přeprat v pračce na 60°C ihned vkládejte do pračky a přeperte. Poté je řádně vysušte, ideálně na slunci a ukliďte. 
  • Máte-li již pračku plnou, vložte zbylé věci, připravené k praní do igelitového pytle a pevně uzavřete, např. provázkem do doby, než je přímo z pytle vložíte do bubnu pračky. 
  • Věci, jež nelze tímto způsobem ošetřit můžete buď pečlivě prohlédnout, centimetr po centimetru (boty, tašky, batohy, fotoaparát, doklady, mapy aj.) – štěnice zase nejsou tak malé, aby nebyly vidět pouhým okem. Dospělá štěnice měří 5-6mm, nymfy jsou menší, ale mají stejný tvar těla. Vajíčka nebývají osamocená, bývá jich více pohromadě a dají se tvarově a barevně přirovnat k vajíčkům mravenců (jistě jste někdy viděli v mraveništi mravenci nesoucího vajíčko). Pravidlo je jednoduché – pokud jste předmět pečlivě prohlédli a nic jste na něm nenašli, pak na něm nic není. 
  • Další možností je ošetření parou – stačí použít napařovací žehličkou a párou z ní vycházející ošetřit švy batohů, tašek a jiné předměty. Toto nelze použít na elektroniku, papír apod. – nezapomeňte, že pára je stále jen voda. 
  • Pokud si i přesto nebudete jisti, že jste si nepřinesli domů nezvaného návštěvníka, zavolejte odbornou deratizační firmu na tel.: 776 01 50 50 a nechte si provést ochranný bariérový postřik. Firma působí na celém území ČR. Postřik se provádí prostředkem, který není cítit, nevadí zvířatům, malým dětem, nemocným apod., nebarví a neničí materiály a provádí se za Vaší přítomnosti – není třeba opouštět byt. Na postřik nemusíte dopředu nic připravovat. Firma zpravidla reaguje do 48 hodin. 

 • Mohu požádat o úhradu nákladů na hubení majitele objektu?

  § 57 zákona č. 258/2000 Sb. mimo jiné uvádí: 
  Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. 
   
  Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní. 

  Z tohoto vyplývá, že hradit deratizační, resp. dezinsekční zákrok (nikoli individuální nákup běžných hubících prostředků) má vlastník objektu. 

  V případě, že tak neučiní, bude naplněn výpovědní důvod podle §679 občanského zákoníku – pronajatá věc se stala nezpůsobilou k trvalému užívání a vy byste mohli okamžitě (bez výpovědní lhůty) odstoupit od nájemní smlouvy. 

  Zpravidla  se v praxi setkáváme s tím, že společenství vlastníků či jiný majitel nemovitosti hradí jak akutní zásah v bytě s výskytem a to v celém rozsahu (zpravidla tři postřiky), tak bariérový (ochranný) postřik v bytech bez výskytu. Podmínkou je zpřístupnění všech bytů dle požadavků deratizační firmy. V případě, že kdokoliv odmítne zpřístupnění bytu, pak v případě dalšího rozšiřování a následné nutnosti dalšího zákroku může být majitelem objektu část nákladů předepsána tomuto nájemníkovi (nájemníkům). 

  Podle zkušeností existují 4 základní typy „odmítačů“: 

  1. člověk, zpravidla mladá maminka, která se obává o život svého miminka 

  Všechny biocidní přípravky, schválené pro použití v ČR a EU, které jsou k dispozici pro profesionální použití odbornými firmami, které mají povolení k nakládání s nimi, jsou bezpečné pro teplokrevné živočichy (lidi, domácí zvířata…) a není třeba se obávat jejich použití v domácnostech – jsou na to udělané. 
   
  Ve většině případů nezapáchají, nedělají mapy na nábytku a stěnách apod. Jakmile zaschnou, jsou účinné ještě několik týdnů po aplikaci. Všechny komerční přípravky naproti tomu rychle vyprchávají.. 
    

  2. člověk, zpravidla starší manželé, kteří se obávají o život svého pejska, kočičky apod. 

  viz bod 1. 

  3. člověk, který ví, že štěnice doma má a má strach, že je firma najde (a ta je zpravidla najde) a pak se na něho bude ukazovat jako na člověka, který za to všechno může 

  tam záleží na inteligenci ostatních nájemníků. Seriózní firma nikdy nesdělí ostatním nájemníkům, kdo v domě má byt s výskytem – tato informace náleží pouze zadavateli zakázky, tedy majiteli objektu. A je jasné, že vždy je nějaký byt zdrojový, ale jak stále opakujeme, to neznamená, že je zralý na sociální pracovnici. Ve zdrojovém bytě klidně mohou bydlet lidé s desetitisícovými příjmy a jíst se u nich může z podlahy… jen jeli na dovolenou do špatného hotelu (i když měl čtyři hvězdičky 🙂 

  4. ten nejhoší typ, důvěrně zvaný „ignorant“. Pozná se podle věty: „Já nic takovýho doma nemám, takže tu nechci žádnej sajrajt… 

  ten si prostě neuvědomuje, že ačkoliv je sám tak dokonalý, ty ostatní takoví nejsou a štěnice mají… přičemž jedna štěnice dokáže během roku zamořit dům o dvaceti bytech. to by bylo, aby se to jemu vyhnulo… 😀 😀 😀