Štěnice domácí

informace, články, fotografie a mnoho dalšího

Způsoby provádění zásahu proti štěnicím: 

  •  
  • postřik reziduálním insekticidem do všech možných úkrytů a jejich okolí a ploch, po kterých se štěnice pohybují 
  • injektáž insekticidu do štěrbin, prasklin, der, kolem prostupu topení 
  • popraš bodově do uzavřených prostor v bytě – za obložení, do lišt el. rozvodu, do zásuvek, lze i pod okraje koberců případné do stoupaček – nelze aplikovat na volné plochy 
  • insekticidní dýmovnice (vhodná na místa s dřevěným obložením, kazetovými stropy, dřevostavby apod.) Měla by být použita pouze jako podpůrný prostředek k insekticidnímu postřiku. Použití dýmovnice je vždy vhodné nahlásit na linku 150 s uvedením adresy a bytu. 
  • Poznámka: často je poptáváno „zaplynování“ objektu. Zaplynování bývá často a to i „odbornými“ firmami zaměňováno za dýmování. Zpravidla proto, že zaplynování zní člověku jako velmi účinný způsob. Použití insekticidních dýmovnic je běžnou činností DDD firem. Oproti tomu plynování je vysoce specializovanou činností, v našich podmínkách je v jednotlivých bytech mnoho firem neprovádí s ohledem na bezpečnostní předpisy (musí být předem nahlášeno hygienikovi, jedná se o velmi toxické látky, je třeba velmi pečlivé utěsnění bytu aj.) a omezení nájemníků (opuštění bytu až na několik dní). Pro nakládání s těmito látkami musí mít firma osvědčení pro „Speciální ochrannou DDD za použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a přípravků“ podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Plynování je zpravidla prováděno v zemědělství.
      
  • Rezistentní štěnice přímo zasažené postřikem insekticidy, proti kterým jsou rezistentní, hynou.